Textruta:  Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1975.

Delägare i Grönfeldts Advokatbyrå AB 1986 - 2006. Därefter egen verksamhet i kontorsgemenskap med Hestra advokatbyrå AB.

Ledamot av styrelsen för Västra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund 1989 – 1995.

Tidigare ledamot av Besvärsnämnden för rättshjälpen och under många år verksam som skiljeman i arvodestvister.

Föreläsare vid vidareutbildning för advokater och jurister i regi av bla Limhamnsgruppen och Blendow Group samt föreläsare vid Domstolsakademin.

Expert i 2002 års Vårdnadskommitté (SOU 2005:43).

En av skribenterna i Advokatsamfundets jubileumsbok,  Sveriges Advokatsamfund 125 år, utgiven i november 2012.

 

Kontor:
Kyrkogatan 22

S-411 15 GÖTEBORG
Tel:
+46 709 280827
Fax:
+46 31 774181

Website:
www.eiserman.se
E-mail:
chr@eiserman.se